Gasfilter Sundström SR 315

120.00 kr

Artikelnr: 820037 Kategorier: ,

Beskrivning

Gasfilter Sundström SR 315

Gasfilter 315 klass 1 är avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker. Filtret är av typ ABE och skyddar mot följande typer av gaser ångor: Typ A skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. Typ B skyddar mot oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte och cyanväte. Typ E skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluor väte. Gasfiltret kan enkelt kombineras med partikelfilter SR 510 P3 R, för att erhålla skydd även mot aerosoler (partiklar), t ex vid sprutmålning. Perfekt när du t.ex arbetar med Comfort Mix plasterna